V.A. Krinin, I.I. Porozov
 
Zonation of hydrocarbon distribution and oil and gas occurrence within
sedimentary cover in the western part of the Siberian Platform
DOI 10.31087/0016-7894-2020-4-29-44

Commercial oil and gas potential in the western part of the Siberian platform is established in the Riphean, Lower Nepa, Upper Nepa, Tyr, Lower Danilov, Middle Danilov reservoirs on the Baikitsky anteclise and in the Katanga saddle. Accumulations of oil and gas with sub-economic reserves are known within the Bakhtinsky mega-uplift and the Kureysky-Baklanikhinsky mega-swell. According to analysis of geological and geophysical information from sedimentary cover of the considered part of the region, a distinct zoning of hydrocarbon accumulations is observed in accordance with the facies variability of the columnand, especially, with the stratigraphic position of salt rock deposits in it. In accordance with the established hydrocarbon occurrence zoning within sedimentary cover of the western part of the Siberian platform, territories are identified that are potentially promising oil and gas fields discovery. To trace the main changes in the structure and lithological composition of the sedimentary cover in the region from Kamov arch to Ledyansky arch, typical cross-sections were created for certain facies regions with highlighted stratigraphic intervals of oil and gas saturation, which are geographically related to Kamovsky arch (type I), Bakhtinsky mega-uplift (type II, III) Ledyansky arch (type IV).

 

Key words: North Tunguska oil-and-gas bearing region; South Tunguska oil-and-gas bearing region; Kureya syneclise; Bakhtin mega-uplift; oil; gas; prospects; basal magmatism; facies zoning.

For citation: Krinin V.A., Porozov I.I. Zonation of hydrocarbon distribution and oil and gas occurrence within sedimentary cover in the western part of the Siberian Platform. Geologiya nefti i gaza. 2020;(4):29–44. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-4-29-44. In Russ.

References

1. Krinin V.A. Osobennosti vzaimosvyazi rel'efa i struktury osadochnogo chekhla v raionakh paleovulkanizma zapadnoi chasti Sibirskoi platformy [Features of topography and sedimentary cover structure relationships in paleovolcanic regions of the western part of the Siberian Platform]. Paleovulkanizm Altae-Sayanskoi skladchatoi oblasti i Sibirskoi platformy: sb. nauch. tr. Novosibirsk: Nauka; 1991. pp. 83–87. In Russ.
2. Krinin V.A. Perspektivy neftegazonosnosti i otsenka prognoznykh resursov paleozoya territorii plato Putorana [Petroleum potential and undiscovered Palaeozoic resources in the Putorana Plateau territory]. In: Mineral'nye resursy Taimyrskogo avtonomnogo okruga i perspektivy ikh osvoeniya: mat-ly nauch.-prakt. konf. SPb.: Izd-vo VSEGEI; 2004. pp. 125–131. In Russ.
3. Starosel'tsev V.S. Tektonika bazal'tovykh plato i neftegazonosnost' podstilayushchikh otlozhenii [Tectonics of basalt plateaus and petroleum potential of subjacent formations]. Moscow: Nedra; 1989. 257 p. In Russ.
4. Mel'nikov N.V. Vend-kembriiskii solenosnyi bassein Sibirskoi platformy (stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Cambrian salt-bearing basin of Siberian Platform (stratigraphy, history of evolution)]. Novosibirsk: Izd-vo SNIIGGiMS; 2018. 177 p. In Russ.
5. Krinin V.A., Kashchenko S.A., Rasputin S.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' yugo-zapadnoi chasti Bakhtinskogo megavystupa [Geological structure and hydrocarbon potential of the south-western part of the Bakhtinsky mega-uplift]. Geologiya i geofizika. 1989;(11):90–95. In Russ.
6. Krinin V.A. Prognoz geologicheskogo razreza i perspektivy neftegazonosnosti severo-zapadnoi chasti Sibirskoi platformy [Prediction of geological column and petroleum potential of the north-western part of the Siberian Platform]. In: Poiski i razvedka zalezhei nefti i gaza v drevnikh produktivnykh kollektorakh. Tyumen': Izd-vo ZapSibNIGNI; 1990. p. 6–12. In Russ.
7. Mel'nikov N.V., Kilina L.I., Krinin V.A., Khomenko A.B. Neftegazonosnost' kembriiskikh rifov Suringdakonskogo svoda [Hydrocarbon potential of Cambrian reefs in the Suringdakonsky arch]. In: Teoreticheskie i regional'nye problemy geologii nefti i gaza. Novosibirsk: Nauka; 1991. pp. 180–189. In Russ.
8. Kontorovich A.E., ed. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseinov Sibiri. Rifei i vend Sibirskoi platformy i ee skladchatogo obramleniya [Stratigraphy of the Siberian oil and gas bearing basins. Riphean and Vendian of the Siberian Platform and its folded neighbourhood]. Novosibirsk: Geo; 2005. 428 p. In Russ.
9. Krinin V.А., Porozov I.I. Influence of Late Permian – Early Triassic magmatism on petroleum potential of sedimentary basins within the Siberian Platform: an example of the Anabar-Khatanga saddle. Geologiya nefti i gaza. 2019;(2):25–38. DOI: 10.31087/0016-7894-2019-2-25-38.
10. Zolotov A.N. Tektonika i neftegazonosnost' drevnikh tolshch [Tectonics and petroleum potential of ancient sequences]. Moscow: Nedra; 1982. 240 p. In Russ.
11. Kontorovich A.E., Kashchenko S.A., Zueva T.N., Ivlev N.F., Kazarinov V.V., Larichev A.I., Markova L.G., Sobolev P.N. Perspektivy neftenosnosti i gazonosnosti vendskikh i nizhne-srednepaleozoiskikh otlozhenii Sibirskoi platformy [Oil and gas potential of Vendian and Lower-Middle Palaeozoic series in the Siberian Platform]. In: Trudy SNIIGGiMS. 1978. Issue 265. pp. 4–26. In Russ.
12. Kontorovich A.E., Bogorodskaya L.I., Borisova L.S., Melenevskii V.N., Yaroslavtseva E.S. Geokhimicheskie osobennosti sostava nerastvorimogo organicheskogo veshchestva porod yurskikh otlozhenii Nadym-Tazovskogo mezhdurech'ya (Zapadnaya Sibir') [Geochemical features of insoluble organic matter composition: Jurassic rocks in the Nadym-Taz interfluve (Western Siberia)]. In: Khimiya nefti i gaza: mat-ly VIII Mezhdunarodnoi konferentsii. Tomsk: Izdatel'skii dom TGU; 2012. pp. 164–167. In Russ.
13. Markova A.G. Geokhimicheskie kriterii neftegazonosnosti ordovikskikh otlozhenii Sibirskoi platform [Geochemical criteria of oil and gas occurrence in the Ordovician deposits of the Siberian Platform]. In: Gidrogeologiya neftegazonosnykh oblastei Sibirskoi platformy. Novosibirsk: Izd-vo SNIIGGiMS; 1982. pp. 84–92. In Russ.
14. Bazhenova T.K., Dakhnova M.V, Zheglova T.P., Lebedev V.S., Mozhegova S.V., Larkin V.N., Nazarova E.S., Nechitailo G.S., Graizer E.M., Kiselev S.M., Kiseleva Yu.A., Goryunova E.A., Borisova L.B. Neftematerinskie formatsii, nefti i gazy dokembriya i nizhnego – srednego kembriya Sibirskoi platform. In: A.I. Varlamov, A.P. Afanasenkov, eds. Moscow: Iz-vo VNIGNI; 2014. 128 p.

V.A. Krinin  iD 

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Leading Researcher
Novosibirsk branch of the All-Russian Research Geological Oil Institute, Novosibirsk, Russia
e-mail: VKrinin@vnigni.ru

 

I.I. Porozov  iD 

Geologist
Novosibirsk branch of the All-Russian Research Geological Oil Institute, Novosibirsk, Russia
e-mail: IPorozov@vnigni.ru

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License