Е.B. Grunis, I.A. Marakova
 
Prospects for new fields discovery in Timan-Pechora Province and Arctic Shelf
DOI 10.31087/0016-7894-2019-5-5-13

The authors discuss formation settings of carbonate and terrigenous deposits within the studied plays; and analyse the possibilities of hydrocarbon generation by sedimentary deposits, hydrocarbon accumulation in traps and conservation within the structures promising for oil. The most promising objects are identified in Middle-Ordovician – Lower Devonian carbonate sequence, Upper Visean – Lower Permian carbonate sequence, and Permian terrigenous play. By the example of Khoreiversky Depression, the innovative stage-based approach with the use of the developed technology of tectonic-facies-amplitude prediction allowed identifying the criteria for new pools exploration in the zones of mixed facies-amplitude conditions on the catagenetic-evolutionary basis; testing of separate assessment of amount of liquid and gaseous hydrocarbons formed is carried out. The essence of the approach is to analyse the factors mainly involved during a particular geological time interval, and having an influence on: sedimentation processes; generation, thermal transformation, accumulation of hydrocarbons, and re-formation of hydrocarbon accumulations. Much attention is paid to the aspects of prediction of oil and gas promising traps formed in Permian terrigenous deposits. Prospectivity of these deposits is supported by existence of oil and gas pools discovered within the Sorokin Swell in both continental and offshore parts.

Key words: Timan-Pechora Petroleum Province; terrigenous and carbonate deposits; promising structures; formation settings; trap; tectonic-facies-amplitude zone; pool; catagenetic-evolutionary method.

For citation: Grunis Е.B., Marakova I.A. Prospects for new fields discovery in Timan-Pechora Province and Arctic Shelf. Geologiya nefti i gaza. 2019;(5):5–13. DOI: 10.31087/0016-7894-2019-5-5-13.

References

1. Grunis E.B., Marаkova I.A., Rostovshchikov V.B. New approach to hydrocarbon exploration in Permian terrigenous formations of the northeastern part of the Timan-Pechora Province. Geologiya nefti i gaza. 2018;(5):75–86. DOI: 10.31087/0016-7894-2018-5-75-86.
2. Marakova I.A. Methodology of tectonic-facies and dynamic prediction of hydrocarbon traps in terrigenous formations by the example of the north-eastern part of the Timan-Pechora Province [Metodika tektono-fatsial'no-dinamicheskogo prognozirovaniya lovushek uglevodorodov v terrigennykh otlozheniyakh na primere severo-vostochnoi chasti Timano-Pechorskoi provintsii]. In: Rassokhinskie chteniya-2018: mat-ly mezhdunar. konf. (Ukhta, 1–2 February 2018). V. 1. Ukhta: UGTU; 2018. pp. 75–79.
3. Prishchepa O.M., Bogatskii V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. The Timan-Pechora oil-bearing province — new tectonical insight. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 2011;6(4). Available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf (accessed: 19.12.2018).
4. Rostovshchikov V.B., Marakova I.A., Kolokolova I.V. Prospects for new hydrocarbon fields discovery in Timan-Pechora Province [Perspektivy otkrytiya novykh mestorozhdenii uglevodorodov v Timano-Pechorskoi provintsii]. In: Geologiya i mineral'nye resursy Evropeiskogo Severo-Vostoka Rossii: mat-ly XVII Geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi. T. III. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN; 2019. pp. 142–153.
5. Teplov E.L., Kostygova P.K., Larionova Z.V. et al. Natural reservoirs of hydrocarbon plays in the Timan-Pechora Province [Prirodnye rezervuary neftegazonosnykh kompleksov Timano-Pechorskoi provintsii]. St. Petersburg: OOO “Renome”; 2011. 286 p.
6. Bogdanov B.P., Rostovshchikov V.B., Marakova I.A. Unique reef objects of Khoreiversky Depression in the context of oil and gas occurrence [Unikal'nye rifovye ob"ekty Khoreiverskoi vpadiny v svyazi s neftegazonosnost'yu] In: Rassokhinskie chteniya: mat-ly mezhdunar. konf. (Ukhta, 4–5 February, 2016). Ch. 1. Ukhta: UGTU; 2016. pp. 98–103.
7. Vakhnin M.G., Chuprov V.S. Features of distribution and hydrocarbon content of local structures on the territory of Khoreyver depression. Vestnik Instituta geologii Komi Nauchnogo tsentra Ural'skogo otdeleniya RAN. 2012;212(8):10–13.
8. Bogdanov B.P., Pankratova E.I., Terent'ev S.E., Kuz'menko Yu.S. Northern Timan-Pechora province — Carboniferous – Permian carbonate build-ups and their properties. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 2014;9(3). Available at: http://www.ngtp.ru/rub/11/38_2014.pdf (accessed: 17.08.2019).
9. Rostovshchikov V.B., Kolokolova I.V. [Perspektivy i problemy poiskov mestorozhdenii nefti i gaza v paleozoiskikh karbonatnykh otlozheniyakh TPP]. In: Rassokhinskie chteniya: mat-ly mezhdunar. konf. (Ukhta, 4–5 February, 2016). Ch. 1. Ukhta: UGTU; 2016. pp. 82–87.
10. Gavrilov V.P. Geodynamic approaches to the problem of oil and gas origin. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdenii. 2010;(7):15–22.
11. Grunis E.B., Marakova I.A., Rostovshchikov V.B. Structural features and formation conditions of the Permian terrigenous sequence and stages of non-anticlinal trap formation in the northeastern part of the Timan-Pechora province. Geologiya nefti i gaza. 2017;(1):13–25.
12. Marakova I.A. Different types of traps within the Permian terrigenous formations in the north-eastern part of the Timan-Pechora Province: formation conditions and distribution patterns [Usloviya formirovaniya i zakonomernosti razmeshcheniya lovushek razlichnogo tipa v terrigennykh otlozheniyakh permskogo vozrasta v severo-vostochnoi chasti Timano-Pechorskoi provintsii]. In: Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: sb. mat-lov 25 nauch. konf. (Syktyvkar, 29 November – 1 December 2016). Syktyvkar: Geoprint; 2016. pp. 118–112.
13. Marakova I.A., Rostovshchikov V.B. Traps within the Permian terrigenous formations in the north-eastern part of the Timan-Pechora Province: formation conditions and criteria of HC pools integrity [Usloviya formirovaniya i kriterii sokhrannosti zalezhei UV v permskikh terrigennykh otlozheniyakh severo-vostochnoi chasti Timano-Pechorskoi provintsii]. In: Novye idei v naukakh o Zemle: sb. dokladov XIII mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moscow, 5–7 April, 2017). V. 1. Moscow: MGRI-RGGU; 2017. pp. 111–112.
14. Grunis E.B., Varlamov A.I., Rostovshchikov I.B., Marakova I.A. Status and ways to buildup hydrocarbon raw materials base in Russian Federation and challenges of geological modeling [Sostoyanie, puti narashchivaniya syr'evoi bazy uglevodorodov v Rossiiskoi Federatsii i problemy geologicheskogo modelirovaniya]. In: Problemy geologii, razrabotki i ekspluatatsii mestorozhdenii i transporta trudnoizvlekaemykh zapasov uglevodorodov (Ukhta, 1–2 November, 2018): sb. nauch. tr. po mat-lam mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Moscow: Izd-vo “Pero”, 2019. pp. 138–144.

Е.B. Grunis   Scopus

All-Russian Research Geological Oil Institute, Moscow, Russia;

grunis@vnigni.ru;

I.A. Marakova

Ukhta state technical university, Ukhta, Russia;

miss.marakova@mail.ru;

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License