G.A. Cherdantsev, Yu.Yu. Bukhalenkova, V.P. Semenov, I.A. Kushmar, T.V. Rodina
Depositional environment of Upper Permian Taragaisky Formation in south-western part of Vilyuisky Syneclise
 
DOI 10.31087/0016‑7894‑2020‑-5-55-73

The results of exploration and prospecting completed in recent decades within the south-western part of the Vilyuisky Syneclise have identified the need in more detailed lithofacies zoning of the Upper Permian Play. For these purposes, the authors carried out reconstruction of depositional settings for the Taragaisky Formation, the productivity of which is proved in the central part of the syneclise. Package of investigations carried out included the analysis of geoseismic data interpretation results, paleo-morphological imaging, integrated reinterpretation of well logging data, lithofacies identification using V.S. Muromtsev methodology, as well as analysis of other data obtained from wells. The environment of the Taragaisky Formation accumulation were reconstructed, which are mainly related to evolution of terrigenous fluvial rock association on lowland plain.

Key words: depositional settings; oil and gas geology; Vilyuisky Syneclise; Upper Permian; Upper Permian Play; Taragaisky Formation.

For citation: Cherdantsev G.A., Bukhalenkova Yu.Yu., Semenov V.P., Kushmar I.A., Rodina T.V. Depositional environment of Upper Permian Taragaisky Formation in south-western part of Vilyuisky Syneclise. Geologiya nefti i gaza. 2020;(5):55–73. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-5-55-73. In Russ.

 

References

1. Rukovich A.V. Outlooks of looking up of unstructured reservoirs gazas in the south of leno-viljujsky ngo. GEO-Sibir'. 2009;2:275–278. In Russ.
2. Sitnikov V.S., Prishchepa O.M., Kushmar I.A., Pogodaev A.V. Petroleum potential prospects of Southern part of Vilyusky syneclise. Prospect and protection of mineral resources. 2014;(7):22–28. In Russ.
3. Sitnikov V.S., Alekseev N.N., Pavlova K.A., Pogodaev A.V., Sleptsova M.I. Newest forecast and development updating of Vilyuiskaya syncline petroleum objects. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya i Praktika = Petroleum Geology - Theoretical and Applied Studies. 2017;12(1) Available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/9_2017.pdf (accessed 15.04.2020). DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2017. In Russ.
4. Gubin I.A., Pospeeva N.V. Seismogeologicheskie kompleksy i strukturnaya kharakteristika osadochnogo chekhla v zone sochleneniya Aldanskoi anteklizy i Vilyuiskoi sineklizy [Geoseismic series and structural characteristics of sedimentary cover in the zone of Aldansky Anteclise and Vilyuisky Syneclise joint]. In: Novye idei v geologii nefti i gaza: sb. nauch. tr. – 2017. Moscow: Izdatelstvo Pero; 2017. pp. 83–88. In Russ.
5. Vasil'ev S.A., Sobolev P.N., Taffarel' E.S., Golovanova M.P., Garifullin I.I. Oil and gas potential of Vilyuiskaya syneclise and prospects of hydrocarbon deposits searching. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdenii. 2018;(12):14–26. DOI: 10.30713/2413-5011-2018-12-14-26. In Russ.

6. Resheniya Vsesoyuznogo soveshchaniya po razrabotke unifitsirovannykh skhem dokembriya, paleozoya i chetvertichnoi sistemy Srednei Sibiri, chast' II (srednii i verkhnii paleozoi), 1979 g. [Resolution of Russian meeting on development of unified charts for pre-Cambrian, Palaeozoic, and
Quaternary system of Middle Siberia, part II (Middle and Upper Palaeozoic), 1979]. In: V.I. Krasnov, ed. Leningrad; 1982. 130 p. In Russ.
7. Sokolov B.A., Safronov A.F., Trofimuk A.A., Fradkin G.S., Bakin V.E., Kashirtsev V.A., Yapaskurt O.V., Izosimova A.N. Istoriya neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya na vostoke Sibirskoi platform [History of oil and gas generation and accumulation in the east of the Siberian Platform]. Moscow: Nauka; 1986. 167 p. In Russ.
8. Gurova T.I., Chernova L.S., eds. Litologiya i usloviya formirovaniya rezervuarov nefti i gaza Sibirskoi platform [Lithology and settings of formation of oil and gas reservoirs in Siberian Platform]. Moscow: Nedra; 1988. 254 p. In Russ.
9. Budnikov I.V., Grinenko V.S., Klets A.G., Kutygin R.V., Sivchikov V.E. Model' formirovaniya verkhnepaleozoiskikh otlozhenii vostoka Sibirskoi platformy i ee skladchatogo obramleniya [Upper Palaeozoic deposits of eastern Siberian Platform and its folded neighbourhood: model of formation]. Otechestvennaya geologiya. 2003;(6):86–92. In Russ.
10. Budnikov I.V., Devyatov V.P. Model' terrigennoi sedimentatsii pozdnepaleozoisko-mezozoiskikh basseinov Sibiri [Model of terrigenous sedimentation of Siberian Later Palaeozoic-Mesozoic basins]. Razvedka i okhrana nedr. 2007;(8):9–15. In Russ.
11. Frolov S.V., Karnyushina E.E., Korobova N.I., Bakay E.A., Kurdina N.S., Krylov O.V., Tarasenko A.A. Features of the structure, sedimentary complexes and hydrocarbon systems of the Leno-Vilyuisky oil and gas basin. Georesursy = Georesources. 2019;21(2):13–30. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.13-30. In Russ.
12. Kutygin R.V. Main stratigraphic and paleogeographic features of Lower Dulgalakhian regional substage of Permian system of Yakutia. Arctic and Subarctic Natural Resources. DOI: 10.31242/2618-9712-2018-25-3-5-21. In Russ.
13. Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel — litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies – oil and gas stratigraphic traps]. Leningrad: Nedra; 1984. 260 p. In Russ.
14. Markovskii N.I. Paleogeograficheskie osnovy poiskov nefti i gaza [Paleogeographic principles in oil and gas exploration]. Moscow: Nedra; 1973. 304 p. In Russ.
15. Verzilin N.N. Metody paleogeograficheskikh issledovanii [Methods of paleogeographic studies]. Leningrad: Nedra; 1979. 247 p. In Russ.
16. Chernova O.S. Sedimentologiya rezervuara: uchebnoe posobie po korotkomu kursu [Reservoir sedimentology: short course tutorial]. Tomsk; 2004. 453 p. In Russ.

G.A. Cherdantsev  Scopus  iD 
Postgraduate,
Geological Engineer
АО “Vserossiyskiy neftyanoy nauchno-issledovatel'skiy
geologorazvedochnyy institut” (“VNIGRI”), St. Petersburg, Russia
e-mail: cherdantsev.grigorij@yandex.ru


Yu.Yu. Bukhalenkova   iD 
Leading Geophysical Engineer
АО “Vserossiyskiy neftyanoy nauchno-issledovatel'skiy
geologorazvedochnyy institut” (“VNIGRI”), St. Petersburg, Russia
e-mail: buhalenkovayy@mail.ru


V.P. Semenov
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Leading Research Scientist
АО “Vserossiyskiy neftyanoy nauchno-issledovatel'skiy
geologorazvedochnyy institut” (“VNIGRI”), St. Petersburg, Russia
e-mail: valera.semenov.52@list.ru

 

I.A. Kushmar
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Head of Department
АО “Vserossiyskiy neftyanoy nauchno-issledovatel'skiy
geologorazvedochnyy institut” (“VNIGRI”), St. Petersburg, Russia
e-mail: irkushm@yandex.ru

T.V. Rodina
Candidate of Technical Sciences
Asssistant Professor
Saint-Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russia

e-mail: tvrodina@list.ru